TOGAF Foundation

Certifikácia na úrovni Level 1

Benefity

Hlavným benefitom certifikovaného kurzu TOGAF Level 1, ktorý sa často prezentuje tiež ako TOGAF Foundation je certifikát vydaný medzinárodnou organizáciou The Open Group. 

Absolventi TOGAF Foundation tak získajú medzinárodne akreditovaný certifikát, potvrdzujúci základné znalosti v oblasti Enterprise Architektúry (často označovanú tiež ako podniková architektúra). Školenie je zamerané na :

 • znalosť terminológie,
 • štruktúru architektúry a základné pojmy TOGAF 
 • princípy Enterprise Architektúry a prínosy metodiky TOGAF 
 

Cieľová skupina

TOGAF Foundation je základný certifikovaný kurz pre manažérov, ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na podnikovej infraštruktúre. Kto patrí medzi najčastejších absolventov a patríte do tejto kategórie?

 • Architekti systémov, ktorí chcú využiť to nejlepšie z TOGAF
 • Manažéri, ktorí hľadajú štandard (TOGAF)  v oblasti  Enterprise Architecture;
 • Projektoví manažéri; ľudia zodpovední za návrh, vývoj, implementáciu a správu systémov;
 

Čo Vás kurz naučí

Absolventi TOGAF Foundation sú schopní pracovať na projektoch a zastávať pozície, kde je vyžadovaná znalosť:

 • Enterprise Architektúry;
 • Referenčný model TOGAF 
 • Terminológia, štandardizácia a pojmy EA;
 • ADM cykly a ciele vo všetkých etapách,  rovnako tak customizácia ADM na mieru
 • Ako každý ADM cyklus prispieva k efektívnemu riadeniu Enterprise Architektúry;
 

Certifikačný test TOGAF Foundation

Súčasťou akreditovaného kurzu TOGAF Level 1 je možnosť absolvovať oficiálnu certifikačnú skúšku vďaka napojeniu akreditovanej školiacej organizácie priamo na prometric centrum. Certifikát je vydaný The Open Group všetkým absolventom, ktorí splnia kritériá testu:

 • 40 otázok / 60 min.
 • Kniha TOGAF nie je povolená
 • Test formou výberu  správnej odpovede
 • Certifikát získate za min. 55% správnych odpovedí (22 otázok zo 40)

Navštíviť kurz

 

TOGAF Certified

Certifikácia na úrovni Level 2

   

Benefity

Cieľom certifikovaného kurzu TOGAF Level 2, ktorý sa zároveň označuje ako TOGAF Certified; je potvrdenie , že absolventi úrovne TOGAF Foundation (L1) sú schopní analyzovať, navrhovať a implementovať pravidlá i odporúčania platné pre Enterprise Architecture.

Cieľová skupina

Kurz je viac ako Foundation zameraný na praktické znalosti; V rámci prípravy na certifikáciu budete riešiť najmä prípadové štúdie návrhu a optimalizácie podnikovej infraštruktúry. Komu možno tento kurz odporučiť?

 • Architektom, ktorí chcú využiť TOGAF
 • Projektovým manažérom zodpovedným za rozvoj podnikovej architektúry;
 • Manažérom a ďalším profesionálom, ktorí hľadajú framework pre návrh a implementáciu Enterprise Architektúry.

Čo Vás kurz naučí

Absolventi tejto najvyššej certifikácie od The Open Group musia preukázať schopnosti:

 • SOA ako štýl architektúry;
 • Využitie frameworku TOGAF;
 • ADM vs. bezpečnosť informácií;
 • Práci s konceptom "Building Blocks";
 • Využitie ADM pre návrh Enterprise Architectury;
 • Referenčného modelu TOGAF na prípadových štúdiách;
 • Ako rozdeliť EA, aby spĺňala manažérske ciele organizácie;
 • Aplikovať metodiku pre návrh a rozvoj Enterprise Architecture;

Certifikačný test TOGAF Certified

Pred certifikáciou je nutné sa preukázať sa platným certifikátom TOGAF Level 1 - Foundation. oficiálnu certifikačnú skúšku vďaka napojeniu akreditovanej školiacej organizácie priamo na prometric centrum.  Certifikát je vydaný The Open Group všetkým absolventom. Test má nasledujúce parametre:

 • 8 otázok / 90 minút;
 • Povolená kniha TOGAF - Áno;
 • Otázky nie sú tak, ako v prípade úrovne Foundation s výberom správnej odpovede, ale prípravné scenáre, ktoré je nutné riešiť pomocou TOGAF.
 • Absolventi musia získať min. 60% správnych odpovedí (24 bodov zo 40)

Navštíviť kurz