Nájdi termín kurzu

Novinky

Riadenie projektov vs. programov vs. portfolia

Keď je reč o projektovom riadení, stále častejšie sa používajú aj pojmy ako je program, programová kancelária, alebo portfoio a portfolio office. Aká je súvislosť medzi projektami, programami a portfoliom?

Celý článok

všetky novinky

PRINCE2®, ITIL®, TOGAF® a ArchiMate® vo verejnej správe

Od začiatku roka musí každý žiadateľ, prijímateľ, hlavný partner alebo partner projektu, na to, aby získal finančné prostriedky EÚ spĺňať základné kvalifikačné predpoklady, ktoré sú zosumarizované v Príručke žiadateľa, bez splnenia základných kvalifikačných predpokladov, nie je možné získať financovanie prostriedkov EÚ na váš projekt.

Celý článok