Čo je TOGAF?

TOGAF je označenie pro The Open Group Architecture Framework. Najpopulárnejší otvorený a voľne šíriteľný framework pre návrh a vývoj Enterprise Architektúry. Vlastníkom tejto knižnice je organizácia The Open Group. Zodpovedáá za rozvoj metodiky, alebo akreditácii trenérov - tak ako je tomu v prípade TAYLLORCOX.

Čo je Enterprise Architecture?

Enterprise Architecture (podniková architektúra, EA atď..) je všeobecný pojem pre metódy, roadmapy, diagramy, procesy a produkty. S ich pomocou dokážete vymodelovať Aktuálny stav organizácie (pozície, kde sa nachádzate, ako fungujete). Znalosti najrozšírenejšej knižnice TOGAF Vám umožní vytvoriť cieľ: Budúci model / podoba organizácie - efektívnejší a lepší systém ridenia. A konečne najväčšiu hodnotu má framework TOGAF v tom, že s jeho pomocou si naplánujete Prechod od existujúceho stavu k lepšiemu / očakávanému.


Pridanú hodnotu najznámejšieho modelu pre Enteprise Architecture TOGAF je v schopnosti zladiť manažérske, obchodné, prevádzkové a dátové (IT) informácie / procesy, vďaka ktorým sa stane Vaša organizácia rychlejšia, pružnejšia a efektívnejšia. To má za následok zníženie nákladov, redundanciu, zvýšenie výkonnosti a efektívnosti nielen IT, ale celej organizácie.

Prečo riešiť Enterprise Architecture?

Nielen IT manažéri, ale i vrcholový management a generální riaditelia si sú vedomí, že kľúčom k budovániu úspešnej organizácie je efektívna infraštruktúra, resp. enteprise architektúra.

Budovanie EA napr. s frameworkom TOGAF Vám pomôže udržať rovnováhu medzi efektívnym IT a inováciami v organizácii. IT bude v synergii s celou organizáciou, na všetkých úrovniach. Enterprise Architektúra Vám pomôže zladiť strategické ciele s tým, čo očakáva organizácia od IT.

Medzi kľúčové technické výhody patrí: zníženie zložitosti IT, nákladov na správu a rozvoj, lepšiu interoperabilitu, rýchlejšie zadávanie a vyhodnocovanie verejných zakázok na rozvoj IT, bez toho aby ste ohrozili architektonickú previazanosť.

Aké sú benefity z využívania EA TOGAF?

Hlavným prínosom a dôvodom prečo používať TOGAF je fakt, že ako jediný umožňuje organizáciám vytvoriť takú (EA) podnikovú architektúru, ktorá integruje a zladí organizačné záujmy (ľudí, procesy, technológie a infraštruktúru), architektúru IT (dáta a aplikácie) a informačné systémy elastickým, ale robustným spôsobom.

Knižnica TOGAF poskytuje presný návod čo robiť, krok za krokom. Tento framework možno tiež použiť pre riešenie špecifických projektov a potrieb v rámci organizácie. A čo je taktiež dôležité, môže byť využitý v spojení so štandardmi ako je ITIL®, PRINCE2®, MSP®, MoP®, ISMS, ITSM, MoR®.

Prečo používať pre Enteprise Architecture "framework"?

Použitie najrozšírenejšieho frameworku TOGAF Vám urýchli a zjednoduší identifikáciu a popis existujúceho stavu. Ďalej Vám pomôže reagovať na budúci vývoj i očakávania v reakcii na aktuálne potreby organizácie.

Design architektúry je technicky zložitý proces, najmä v heterogénnom prostredí rôznych dodávateľov. TOGAF v takých prípadoch hrá kľúčovú úlohu. Pomáha demistifikovať proces rozvoja, udržať architektúru na stabilných a hlavne koncepčných platformách, čo je dôležité nielen pre zadávateľov verejných výberových konaniach, ale pre každú organizáciu - i v interných projektoch.

TOGAF vypadá komplexne, až zložito. Musím využívať všetky funkcie?

Absolútne nie. Komplexná architektúra TOGAF umožňuje využívať ju na veľkých projektoch. Menšie organizácie, alebo menej komplexné projekty využívajú len tie časti knižnice TOGAF, ktoré majú okamžitú pridanú hodnotu pre organizáciu. Populárny je taktiež "tailoring", resp. úprava TOGAF na mieru a konkrétnym potrebám.

Chcem získať certifikát i know-how Enterprise Architekta, ako začať?

Celkom isto zabudnete na elearning. Neodporúčame ani samoštúdium. Na kurzoch TOGAF omnoho viac, ako inde záleží na skúsenostiach a schopnostiach trénera demonštrovať využitie a benefity EA v praxi.

Ale i tu platí dvojitý meter. TOGAF je súbor manažérskych, nie IT techník. Niektorí trenéri majú síce špičkové vzdelanie a certifikácie v IT, ale chýbajú im manažérske pohľady, ktoré sú klľúčom k úspešnému nasadeniu architektúry. 
Príďte sa presvedčiť o kvalitách trenéra i výučby. Uvidíte, prečo majú TOGAF kurzy od TAYLLORCOX hodnotenie ★★★★★

Ako začať? Aký je rozdiel medzi TOGAF Intro - Foundation (L1) - Certified (L2)

TOGAF Intro
Je úvodný nepovinný 1/2 - dňový manažérsky úvod do Enteprise Architektúry pod vedením trenéra, s medzinárodnou akreditáciou priamo od The Open Group. Obrovskou výhodou je komplexné zoznámenie s frameworkom TOGAF a získanie britského "Leaving Awards" certifikátu od certifikačného orgánu TAYLLORCOX.

TOGAF Foundation (L1)
Alebo tiež TOGAF L1 je 3 - dňový základný kurz, v ktorom si osvojíte princípy, knižnicu a framework. Naučíte sa pracovať s Enterprise Architektúrou ako základným stavebným kameňom každej organizácie. Certifikát v úrovni TOGAF Foundation je tiež nevyhnutný pre absolvovanie nadväzujúceho kurzu TOGAF Certified.
 
TOGAF Certified (L2)
Niekedy tiež ako TOGAF L2. Nadväzuje na základy, ktoré si osvojíte v úrovni L1 a rozvíja Vaše schopnosti pri návrhu, optimalizácii a rozvoji Enteprise Architektúry. TOGAF Certified L2 možno odporučiť všetkým, ktorí chcú pracovať na pozícii Enteprise Architekta. Veľmi obľúbený je tiež "pack" TOGAF L1 + L2 

                                                                             

                                                                                                                                              >> Začať s TOGAF