Certifikačný test overuje

Znalosti pravidiel, projektových procesov a smerníc

Profesionálne strediská pre certifikačné skúšky (Examination Institut) sú akreditované podľa striktných pravidiel a chránené inštitútom pre akreditáciu ISO noriem. Absolventi absolvujú písomný test s výberom správnej odpovede. Témy:

  • scope, cost, time & risk
  • akreditované inštitútom pre certifikáciu ISO

Kde a ako získam certifikát

Písomný test sa píše ihneď, po absolvovaní školenia

  • testovacie otázky s výberom správnej odpovede
  • vyhodnotenie testu prebieha v examination institut TCX cca do týždňa
  • absolventi získajú medzinárodne akreditovaný certifikát ISO 10006 PM