FAQ

Využite našu sekciu FAQ - Často kladených otázok a odpovedí na Cyber Security "best practice". Od bežných otázok na program RESILIA™, akreditáciu ATO TAYLLORCOX - v spol. AXELOS, kvalifikáciu manažérov, porovnanie informačnej a kybernetickej bezpečnosti, všetko okolo osvedčených postupov a riešení.

RESILIA™

RESILIA™ Cyber Resilience Best Practices Vám pomôže vybudovať dôveryhodnú, bezpečnú a úspešnú organizáciu. RESILA™ je jediný komplexný program so zameraním na personálnu, procesnú i praktickú stránku cyber security.

Certifikácia

Získajte certifikát RESILIA™ v úrovni Intro (bez skúšky), alebo Foundation, alebo Practitioner. RESILIA™ kurzy sú osvedčením o znalostiach best-practice - zásady budovania kybernetickej odolnosti, vrátane odporúčaných postupov a scenárov pre riešenie bezpečnostných incidentov a rizík v praxi.

  • RESILIA™ Foundation (3 dni)
  • RESILIA™ Practitioner (2 dni)
  • Courseware provider portfólia RESILIA™ je ITpreneurs