Nájdi termín kurzu

Novinky

Prečo menovať zodpovednú osobu aj tam, kde to nie je povinné?

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (anglicky General Data Protection Regulation, GDPR), ktoré bude plne účinné od 25. mája 2018, do slovenského právneho poriadku zavádza úplne nový inštitút, funkciu zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov, anglicky Data Protection Officer, alebo tiež DPO.

Celý článok

všetky novinky

GDPR vs. ISO 27001

Už 25. mája tohto roku nadobudne plnú účinnosť európske nariadenie o ochrane osobných údajov, General Data Protection Regulation (GDPR). Ako ISO 27001 pomáha implementovať požiadavky GDPR?

Celý článok