Nájdi termín kurzu

Novinky

Manažment podnikových procesov

Pri vašej práci sa iste stretávate so situáciami, keď veci nenapredujú tak, ako by ste si želali, alebo sa zamýšlate ako niečo zmeniť s cieľom veci zjednodušiť, služby zlacnieť, skvalitniť. Hľadanie vhodných riešení pre takého podnety je veľmi dôležité, nakoľko sa nachádzame v prostredí, ktoré je neúprosne rýchle, konkurenčne drastické a technologicky vyšperkované.

Celý článok

všetky novinky

Prečo menovať zodpovednú osobu aj tam, kde to nie je povinné?

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (anglicky General Data Protection Regulation, GDPR), ktoré bude plne účinné od 25. mája 2018, do slovenského právneho poriadku zavádza úplne nový inštitút, funkciu zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov, anglicky Data Protection Officer, alebo tiež DPO.

Celý článok