zssk.jpg

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. zabezpečuje osobnú dopravu., prevádzkuje dopravu na železničnej dráhe na celoštátnej a regionálnej úrovni. Môže sa pochváliť tým, že realizuje v priemere 1464 vlakových spojov denne (údaj k 10.12.2017), prevádzkuje dopravu v 69 zo 79 okresov Slovenska, zastavuje v 691 staniciach a zastávkach na území Slovenska. 

Okrem iného je lídrom v oblasti poskytovania služieb v osobnej železničnej preprave a členom dôležitých európskych a svetových inštitúcií.

O tom, že sa táto inštitúcia snaží svedčí aj fakt, že počas vianočných sviatkov v roku 2017 prepravila 1 497 330 cestujúcich, pričom priemerné meškanie vlaku bolo 1,04 minúty (95,23% vlakov prišlo do cieľovej stanice načas).

Svojim zamestnancom umožňuje neustále vzdelávanie, ktoré im pomáha v profesijnom raste. Keďže manažéri riešia veľké množstvo menších či veľkých projektov, potrebovali nastaviť štandardy riadenia. Vyškolili sme ich britskú metodiku PRINCE2®. 

  • PRINCE2® Foundation v ZSSK
  • Úvod do projektového riadenia pre stredný manažment