vodohospodarske-stavby.gif

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a. s., Bratislava je skúseným a zodpovedným zhotoviteľom na stavebnom trhu Slovenskej republiky. Uskutočňuje inžinierske stavby i pozemné stavby a rôzne doplnkové stavebné činnosti. Má aj svoje skúsenosti z výstavby v zahraničí v Spojených arabských emirátoch, Iraku, na Ukrajine a v Českej republike. Od roku 1950 uskutočnila výstavbu množstva vodovodov, kanalizačných zberačov, vodných zdrojov, vodojemov, čistiarní odpadových vôd, regulačných stavieb, ochranných hrádzí, vodárenských nádrží a pod.

Pre zvládanie náročnej stavebnej výroby je dôležité plánovať a realizovať projekty efektívne. Osvedčený súbor najlepších praktík PRINCE2® sa dá aplikovať v akejkoľvek organizácii a životnej fáze projektu.

  • najpopulárnejší PRINCE2® aj vo vodných stavbách