veri2.png

Veri2 sa úspešne špecializuje na dodávku a tvorbu informačných systémov určených pre rýchlu a spoľahlivú analýzu, vizualizáciu a vyhľadanie informácií v obrovských množstvách údajov. Ich riešenia pomáhajú nachádzať a chápať kľúčové informácie v súvislostiach tak, aby sa premenili na cenné znalosti dôležité pre chod podniku alebo štátnej organizácie. Zabezpečuje riešenia v oblatiach: prevencia a detekcia podvodov, kvalita dát, risk management, finančné analýzy, vizualizácie a analýzy, eCommerce, eDiscovery, Business Intelligence, audit a kontrola.

Aby sa darilo zamestnancom vykonávať prácu efektívnejšie, je potrebné zabezpečiť kvalitný framework pri tvorbe informačných systémov spracujúcich neštruktúrované, štruktúrované a multimediálne dáta. 

  • kvalitné informačné systémy 
  • TOGAF® pri spracovávaní viacerých dát