venditio.png

Spoločnosť Venditio, a.s. vznikla pred 10 rokmi za účelom vytvorenia servisnej organizácie pre subjekty zaoberajúce sa obchodom s nehnuteľnosťami v rámci klasických a nútených predajov. Zameriava sa na znaleckú činnosť v odbore ohodnocovania nehnuteľností, vydávania a distribúciu špecializovaných inzertných novín, certifikáciu energetickej hospodárnosti budov.

Kľúčoví manažéri potrebovali kvalitný framework, ktorý im poskytne techniky plánovania a riadenia v celom životnom cykle projektu. Zúčastnili sa školenia PRINCE2®.  

  • riadenie projektov podľa PRINCE2®
  • obchod s nehnuteľnosťami v rámci klasických a nútených predajov