uss_logo.gif

U.S.Steel Košice je integrovaný hutnícky podnik s vyše 50- ročnou tradíciou. Jeho materskou spoločnosťou je popredný svetový výrobca ocele UNITED STATES STEEL CORPORATION. Za rok vyrobí až 4,5 milióna ton ocele. Takéto množstvo sa im podarí vďaka 12 000 zamestnancom, ktorí pre tento závod pracujú.

Medzi 5 základných princípov podnikania tejto spoločnosti patrí aj Diverzita a inklúzia. Jej zámerom je rešpektovať rôznorodosť a talent svojich zamestnancov a uznávať prínos jednotlivcov k celkovému úspechu spoločnosti. 

Preto sa snaží poskytovať svojim zamestnancom školenia, ktoré si sami vyberú. O ich profesionalite svedčí aj fakt, že si vybrali odborné školenie projektovej metodiky PRINCE2.

  • komplexný kurz PRINCE2® Foundation
  • diverzita a inklúzia