union.jpg

Union zdravotná poisťovňa, a. s. je prvou zdravotnou poisťovňou na Slovensku, ktorej jediným akcionárom je zahraničná spoločnosť Achmea B.V. Achmea je jedným z lídrov v zdravotnom poistení a jednotkou na holandskom poistnom trhu. Pôsobí v 10 európskych krajinách. Union sa snaží svojim poistencom zabezpečiť zdravotnú starostlivosť európskeho štandardu. V hodnotení Stredoeurópskeho inštitútu pre zdravotnú politiku - Health Policy Institute získala najvyšší ratin. Holandskí pacienti sa na partnera Achmea spoliehajú už viac ako 50 rokov, na Slovensku 10. Poistenci dostávajú preventívne vyšetrenia a benefity pre rodinu za viac než 1000 eur.

Riadiaci manažéri musia zvládnuť riadiť veľké množstvo portfólií. Pri tomto riadení je dôležité sa zamerať na realizáciu správnych vecí. A to sa učí na kurze MoP®.

  • holandské riadenie portfólií u nás
  • UNION používa framework