Základy Enterprise Architektúry

IT aplikácie prepájajú aplikačnú architektúru s business architektúrou (požiadavky businessu), tým tvoria Enterprise Architektúru (EA).

Funkčne a efektívne vybudovaná EA je stále kľúčovejšia pre konkurencieschopnosť firiem. Dôvod? Snahou je automatizovať, zefektívniť a optimalizovať procesy tak, aby spoločnosť bola schopná vyrobiť s menšími nákladmi viac..

Enterprise, alebo v slovenskom prostredí tiež často nazývaná "podniková informačná architektúra" sa zameriava na návrh, implementáciu a rozvoj architektúry tak, aby organizácia bola schopná efektívne riešiť potreby zákazníkov (v prostredí egovernmentu verejnosti) a realizovať stanovené ciele.

S pomocou frameworku Enterprise Architektúry preukázatelne zlepšíte schopnosť analyzovať, plánovať, komunikovať a riadiť zmeny v produktovom portfóliu, optimalizovať procesy, aplikácie a prispôsobovať infraštruktúru potrebám organizácie.

K čomu slúži architektúra?

Väčšie znalosti = vyššia šanca uplatnenia know-how v praxi

Enterprise, alebo tiež organizačná architektúra je workflow, procesný nákres a návrh architektúry, ktorú potrebujeme pre

  • zostavenie podrobnej špecifikácie,
  • zmapovanie obchodných požiadaviek
  • návrhu potrebných funkcionalít, ktoré očakávame od ICT

TOGAF vs. ArchiMate

TOGAF: framework Enterprise Architektúry

Využívajú manažéri ako "manuál", resp. best practice pre návrh Enterprise Architektúry spoločne s Archimate - podporným modelovacím jazykom; oba štandardy patria do medzinárodne akreditovaných programov "The Open Group Architecture". Naviac posledná aktualizácia Archimate 2.0 spolu s TOGAF 9.x integrovala najmodernejšie poznatky z oblasti EA.

Archimate: nástroj pre návrh a design EA podľa TOGAF

Najnovšia verzia Archimate je ešte viac naviazaná na TOGAF. Organizácie, ktoré využívajú tieto kombinácie získajú excelentný nástroj na návrh architektúry takým spôsobom, aby ešte viac prepojila "business" s prostredím "ict". Naučíte sa analyzovať náklady vs. prínosy pre business. ArchiMate 2.0 dovolí tiež lepšie plánovať a realizovať zmeny (change management), programové riadenie , outsourcing zdrojov, ale i riadenie portfólia.

Prínosy TOGAF

Recept na riešenie vyššie uvedených problémov

Manažéri sú si vedomí nutnosti strategicky riadiť a plánovať rozvoj IT. V nadväznosti na strategické ciele a potreby spoločnosti. TOGAF predstavuje osvedčené postupy (metodiku), ktoré Vám pomôžu vo viacerých životných situáciách. Ide najmä o prípady:

  • upgradu existujúcich IT služieb, aplikácií
  • optimalizácie systému, zvýšenia výkonu, bezpečnosti
  • ale tiež budovania nových systémov, architektúry od A-Z.

 

TOGAF v číslach

Vývoj Enterprise Architektúry v SR

100%

 200+

89% 

Nárast certifikovaných špecialistov v SR, i celej EÚ. Viac ako 200 absolventov školenia v SR každý rok. Absolventov jednoznačne odporúča kurz všetkým IT manažérom.