spp-logo.jpg

SPP je najvýznamnejším dodávateľom plynu na Slovensku, zásobuje všetky zákaznícke segmenty vo všetkých regiónoch a zabezpečuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu a elektriny a s nimi spojené služby, na Slovensku aj na medzinárodných trhoch.

Sme potešení, že sme mohli vyškoliť manažérov na strednej úrovni riadenia v projektovom riadení. Poskytli sme im základný background metodiky projektového riadenia PRINCE2 a scenáre na zdokonalenie techník využitia štandardu na reálnom projektovom scenári.

  • získanie profesionálnych manažérskych návykov
  • PRINCE2 nastaví poriadok v projektoch