statna-pokladnica_logo.gif

Štátna pokladnica predstavuje nový systém v komplexnom finančnom manažmente verejných financií a v riadení hotovosti, dlhu a investovania krátkodobých prebytkov likvidity verejného sektora. Zabezpečuje okrem iného najmä centralizáciu príjmov a realizáciu verejných rozpočtov, správu pohľadávok a záväzkov štátneho rozpočtu a dennú likviditu štátneho rozpočtu.

ŠP podporuje ciele fiškálnej politiky prostredníctvom finančného plánovania a na to potrebuje kvalitný manažérsky systém na riadenie procesov. Inštitúcia si vybrala štandard PRINCE2, ktorý vznikol na podnet britskej vlády a tá ho využíva dodnes. Túto metodiku preferujú vlády Dánska či Holandska, ale aj NATO, OSN a veľké korporátne organizácie ako napríklad Deutsche Post, DHL, Fujitsu, Siemens a Philips Electronics.

  • britský štandard PRINCE2 
  • zameranie na výstupy a produkty