vynovene-logo-slsp.jpg

Ak by sme Vám položili otázku: "Ktorá banka na Slovensku má najdlhšiu tradíciu sporiteľníctva"?, ako by ste odpovedali?

Je ňou Slovenská sporiteľňa. Jej prvé filiálky fungovali už od roku 1819 v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici či Levoči. Postupne sa transformovali na samostatné sporiteľne. V roku 1953 sa stali súčasťou Československej štátnej sporiteľne. Od roku 1969 začala pôsobiť ako samostatná zložka - Slovenská štátna sporiteľňa, š. p. ú. Po roku 1989, teda po liberalizácii finančného trhu získala univerzálnu bankovú licenciu a konečne rozšírila svoje služby aj v segmente inštitucionálnych a podnikateľských klientov. Dôložitá bola aj transformácia na akciovú spoločnosť. V roku 2001 predalo Ministerstvo financií SR majoritný balík akcií finančnej skupine Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG.

V súčasnosti je Slovenská sporiteľňa najväčšou komerčnou bankou na Slovensku s týmito naj:

  • úplná devízová licencia
  • povolenie na vykonávanie hypotekárnych bankových obchodov
  • najväčší podiel na trhu vkladov
  • najrozsiahlejšia sieť vlastných obchodných miest
  • dominantné postavenie v oblasti vydávania bankových platobných kariet
  • 1. banka, ktorá dostala licenciu na vydávanie a prijímanie všetkých druhov kariet spoločnosti VISA International
  • licencia aj medzinárodnej spoločnosti EUROPAY International a MASTERCARD International
  • a ako 2. vo svete (po Veľkej Británii) prechádza zo systému EUROPAY International na technológiu EMV pre čipové karty a terminály.

Sme radi, že sa v tejto úspešnej banke riadia projekty podľa PRINCE2® metodiky.