logo_sp.png

Slovenská pošta a.s. realizuje množstvo vzdelávacích programov smerujúcich k rozvoju riadiacich a vzdelávacích zručností svojich zamestnancov.  Naši kvalifikovaní lektori vzdelávali lektorský zbor Slovenskej pošty. Zamestnanci absolvovali odborné kvalifikačné vzdelávanie so zameraním na rozvoj základných lektorských zručností a na tvorbu lektorských prezentácií.

Ich spokojnosť viedla k zlepšeniu interného vzdelávania vlastných zamestnancov. 

  • lektorská akadémia
  • tvorba lektorských prezentácií