logo_slovanet.png

Slovanet, a.s. je jedným z najväčších alternatívnych telekomunikačných operátorov na Slovensku. Poskytuje rozsiahle spektrum telekomunikačných služieb a kompletných riešení, vďaka ktorým aktívne pôsobí v rôznych segmentoch zákazníkov - od domácností a menších firiem, až po veľké korporácie. Ponúka komplexné riešenia internetovej komunikácie, dátových služieb, telefonovania a zábavy. Desiatky významných klientov využívajú bezpečné a stabilné dátové prepojenie pobočiek prostredníctvom virtuálnych privátnych sietí Slovanetu. 

Jeho hlavnou črtou je profesionalita a byť vždy o krok vpredu pred konkurenciou. Manažment Slovanetu má potrebu napredovať a neustále inovovať projektové postupy a riadenie IT služieb. My sme im preto poskytli profesionálne školenia PRINCE2® Combo a  ITIL® Foundation.

  • Slovanet má profesionálne riadenie
  • alternatívny telekomunikačný operátor - net, dáta, telefonovanie a zábava