Bezpečnostná previerka fyzických osôb

Sa riadi zákonom č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Tento certifikát je jediné osvedčenie o profesnej, ekonomickej a bezpečnostnej dôveryhodnosti, ktoré je platné v súkromnom i verejnom sektore. Previerka je vyžadovaná nielen vo verejných zákazkách, ako kvalifikačné kritérium.
Overenie NBÚ si žiada stále viac komerčný sektor, ktorý si je vedomý dôležitosti ochrany informácií. Čo všetko deklaruje držiteľ osvedčenia o bezpečnostnej spôsobilosti?
 • je dôveryhodný
 • pozná pravidlá ochrany a bezpečnosti informácií
 • je preverený pre styk s utajovanými informáciámi
 • môže pracovať na citlivých projektoch štátnej správy, samosprávy.

Obsah školenia

 

Problematika utajovaných informácií

 • čo je UI (utajovaná informácia)
 • čo znamená bezpečnostná previerka
 • právna úprava a legislatívne požiadavky
 • podmienky získania bezpečnostnej previerky
 • význam previerky pre podnikateľské subjekty
 

Získanie osvedčenie od NBÚ

 • stupne utajenia
 • základné požiadavky
 • jednotlivé typy bezpečnostných previerok
 • bezpečnostná previerka podnikateľa - fyzickej osoby
 • zoznamy utajovaných informácií, odporúčania a práca s nimi
 

Vlastná príprava na NBÚ

 • predpoklady kladného vybavenia
 • práva a povinnosti osôb a podnikateľa
 • príprava podkladov a podania žiaadosti na NBÚ
 

Diskusia

 • rady, tipy
 • skúsenosti s žiadosťami
 • priestor na nezodpovedané otázky

Štruktúra školenia

I. Blok

 • stručný úvod,
 • legislatívny rámec,
 • stupne utajenia,
 • utajované informácie - definícia,

II. Blok

 • personálna bezpečnosť
 • povinnosti právnických osôb
 • práva a povinnosti fyzických osôb
 • priemyslová bezpečnosť - čo pre Vás znamená

III. Blok

 • podkladové materiály pre žiadosť o bezpečnostnú previerku (bezpečnostné dotazníky a ich prílohy)

IV. Blok

 • priebeh bezpečnostnej previerky
 • hlásenie zmien v priebehu bezpečnostnej previerky

V. Blok

 • ukážka spracovania žiadosti    
 • otázky a odpovede
 • diskusia

Certifikát NBÚ

Osvedčenie o bezpečnostnej spôsobilosti

Je Národným Bezpečnostným úradom vydávané v lehotách, ktoré sa odvíjajú od bezpečnostného stupňa. Vydavateľom previerky je s výnimkou stupňa utajenia "V" Vyhradené vždy NBÚ.
Certifikát je uznávaným osvedčením nielen vo verejnej správe, ale tiež v súkromnom sektore a rovnako zahraničné spoločnosti certifikát uznávajú. Stupne utajenia a dĺžka trvania previerky je:

 • "V" - Vyhradené (1 mesiac)
 • "D" - Dôverné (3 mesiace)
 • "T" - Tajné (4 mesiacov)
 • "PT" - Prísne tajné (6 mesiacov)

V cene kurzu je

 • občerstvenie, obed
 • zoznam legislatívnych nariadení
 • tlačené školiace materiály v powerpointe
 • ostatné formuláre a šablóny pre podanie bezpečnostnej previerky

Harmonogram a organizácia

 • 1 deň
 • od 9h - cca 16h
 • kombinácia výkladu, praktické ukážky
 • Viac informácií? Pomoc s otázkou? Zavolajte nám.

Termíny kurzov Bezpečnostná previerka

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
0 termínov

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
Hore
 • predchádzajúce
 • 1
 • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu Bezpečnostná previerka

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu