se_enel.jpg

Slovenské elektrárne sú najväčším investorom na Slovensku. Produkujú 69% z celkovej výroby elektrickej energie na území Slovenska. Prvá elektráreň bola uvedená do prevádzky v roku 1884 v mlyne S. Ludwiga v Bratislave. V roku 2017 prevádzkujú SE 31 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 solárne elektrárne na našom území. 

SE sú zárukou stability, finančnej a odbornej sily.  Sú hlavným dodávateľom troch najväčších regionálnych distribučných spoločností (ZSE, SSE a VSE) a takisto dodávajú veľkým komerčným (priemyselným) odberateľom. Slovenské elektrárne sú hlavným dodávateľom podporných služieb v elektroenergetike na Slovensku.

SE si vybrala ako štandard riadenia projektov metodiku PRINCE2®, ktorá vznikla na podnet vlády Veľkej Británie. Túto metodiku preferujú vlády a inštitúcie rôznych štátov, či celosvetové korporácie. 

  • SE má tiež PRINCE2® metodiku
  • najväčší producent elektrickej energie na Slovensku