logo-scrumdesk.png

Spoločnosť ScrumDesk sa v oblasti agilného vývoja aktívne venuje od roku 2008 ako jedna z prvých na Slovensku. Jej hlavným produktom je Scrumdesk určený pre projektové riadenie vývoja prostredníctvom Scrum metódy. Vznikol ako výsledok učenia sa o Scrume a Agile samotnom aj za pomoci mnohých expertov v oblasti Agile. Produkty sú používané viac ako 17 000 spoločnosťami v EU, USA a krajinách BRIC. 

Aj keď by sa mohlo zdať, že zamestnanci tejto agentúry a zároveň vyznávači agilných metodík nepotrebujú nič vedieť o klasickej a štandardnej metodike PRINCE2®, je na omyle. 

  • agilný vs. klasický prístup
  • PRINCE2® Foundation