V tomto kurzu Vám ukážeme rozdíl mezi klasickým personálním řízením a SAP HR řešením řízení lidského kapitálu. HR oddělení se může podílet na tvorbě zisku.