Jediný komplexný tréningový program na stvorenie TOP manažéra!

Správny manažér sa neustále rozvíja

Pred začiatkom kurzu si sám polož nasledujúce otázky:

1. Prečo si niekedy rozumiem a niekedy nerozumiem so svojím tímom?
2. Využívam kreativitu pri plnení svojich úloh?
3. Akú tímovú rolu predstavujem - mysliteľ, vyhľadávač zdrojov, realizátor, inšpirátor?
4. Je moje sebariadenie efektívne?

Pod vedením špičkových lektorov.

 • Po absolvovaní nášho kurzu:
 • Porozumieš svojmu vlastnému správaniu v sociálnom kontakte.
 • Získaš kompetenciu v riešení zložitejších interpersonálnych situáciách.
 • Budeš bohatší o kreatívne zážitky.
 • Zlepšíš si a prehĺbiš si sebapoznanie.
 • Budeš vnímavejší k ostatným a budeš skvelým tímovým manažérom.
 • Tvoj časový manažment naberie nový štart a už sa Ti nestane, že niečo opäť odložíš.

 Metódy:

mentálna rozcvička výklad moderovaná diskusia manažérske hry a simulácie sebapoznávacie testy role play

simulovaný

hodnotiaci

rozhovor

interaktívne hry riešenie prípadových štúdií skupinová práca s prezentáciou spätná väzba od skupiny a lektora osobnostné dotazníky
asertívne cvičenia reč tela kreatívne hry výmena skúseností individuálna a skupinová práca hra s otázkami

Výstupy:

best practice, osobná vízia, druh biotypu, osnova a postup pre vytvorenie vlastnej premeny, kontrolný zoznam pre prácu s cieľmi a prioritami, tipy, nástroje a techniky pre povzbudenie a podporu, postup pri správnom delegovaní a riadení svojho času, akčný plán pre prácu s motiváciou v tíme, kreatívne myslenie, vnímanie seba a druhých, riešenie konfliktov v tíme

 Harmonogram kurzu

Blok 1 - EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA
komunikácia - prečo si rozumieme a nerozumieme
 • komunikácia
 • neefektívna komunikácia
 • efektívna neverbálna komunikácia
Blok 2 - KREATIVITA V PRÁCI
kreativita a jej využitie v práci
 •  kreativita
 • kreatívne výstupy
 • čo zabíja a čo podporuje kreativitu
 
Blok 3 - SEBARIADENIE A ČASOVÝ MANAŽMENT
predpoklady pre efektívne riadenie vlastnej práce a výkonu
 • čas ako jeden zo zdrojov
 • zlodeji času
 • aký som biotyp
 • ciele a priority
 • aké sú moje ciele
 • práca s prioritami 

 

Blok 4 - SPOLUPRÁCA V TÍME 
Prečo práca v tíme? Čo je tím a aký má význam?
 • pracovná skupina a tím
 • tímová vs individuálna práca
 • bariéry efektívnej spolupráce
 • budovanie tímu
 • tímové roly 

 

Každý blok trvá 2 tréningové dni (∑ 8 dní).

program nemusíte absolvovať celý naraz, môžete si ho rozdeliť na bloky (každý má 2 dni)

9 -17
pauzy + prestávky
neškolské sedenie
neštandardné pomôcky (plastelína, farebné papiere, slamky, kocky, šatky, poháre, loptičky, vedro, špajdle, ...)
 

Vieme sa prispôsobiť Vašim požiadavkám. Predstavte nám seba či svoj tím a my spravíme zázrak.

Presne takto sme preškolili aj napr. Implementačnú agentúru MPSVR SR .

To, ako sa im páčilo,sa dočítate v našom článku Revolúcia vzdelávania vedúcich štátnych zamestnancov .

Ako postupovať, ak ste firma?

 • pošlete nám svoju firemnú kultúru, pravidlá, ciele
 • porozpráva sa s Vami náš lektor a prekonzultuje na osobnom stretnutí, čo chcete dosiahnuť a zlepšiť
 • termíny jednotlivých blokov vieme doladiť s Vaším kalendárom (nie je potrebné absolvovať celý program naraz)
 • môžete si ho rozvrhnúť napríklad na mesiac/ 2 mesiace/ štvrťrok
 • individuálna cenová ponuka je samozrejmosťou
 • dohodnete si spätnú väzbu a výstup

GARANTUJEME VÁM, ŽE EŠTE ŽIADNE INÉ ŠKOLENIE NEBUDE VAŠICH ĽUDÍ BAVIŤ TAK, AKO INTERAKTÍVNY PROGRAM ROZVOJ OSOBNOSTNÉHO POTENCIÁLU.

VĎAKA TOMU, ŽE TENTO PROGRAM NIE JE ABSOLÚTNE TEORETICKY ORIENTOVANÝ, ZAUJME AJ TÝCH APATICKÝCH ZAMESTNANCOV.

Ako postupovať, ak ste jednotlivec?

 • napíšete nám svoje potreby
 • vyberiete si termín, ten sa snažíme vždy s účastníkmi zladiť, aj keď ide o otvorený kurz
 • termíny jednotlivých blokov vieme doladiť s Vaším kalendárom (nie je potrebné absolvovať celý program naraz)
 • môžete si ho rozvrhnúť napríklad na mesiac/ 2 mesiace/ štvrťrok
 • dohodnete si spätnú väzbu a výstup

TERMÍNY KURZU DOHODOU. Kontakt na nás.


Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu ROZVOJ OSOBNOSTNÉHO POTENCIÁLU

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu