Investície do zamestnancov sú vždy rentabilné

Nachádzajte uspokojenie v práci. Profesionalizujte sa na flexibilných manažérov.

Po absolvovaní nášho kurzu:

Budete komunikovať s nadriadenými i podriadenými ako profesionál.
Osvojíte si najúčinnejšie techniky riadenia zamestnancov.
Dokážete sa na seba pozrieť ako na vedúceho tímu.
Hravo zvládnete riešiť situácie prostredníctvom tvorivých manažérskych metód.
Oboznámite sa s postupmi prác, ktorú vykonáva ideálny manažér.
Vybudujete si tvorivý tím.

Harmonogram nášho kurzu:

Pracovná skupina a tím

 •  rozdiely medzi tímom a prac. skupinou
 •  charakteristiky tímu
 •  rozdiely v tímovej a individuálnej práci
 •  bariéry efektívnej spolupráce

Budovanie tímu

 •  tímová dynamika
 •  fázy vývoja tímu
 •  úlohy, činnosť a zodpovednosti vedúceho tímu počas formovania tímu
 •  pseudo-tím, potenciálny a skutočný tím – v čom sa líšia a čím sú charakteristické

Tímové roly

 •  princíp tímových rolí
 •  rozpoznanie predpokladov členov tímu
 •  test sebapoznania pre vhodnosť do tímových rolí
 •  charakteristiky jednotlivých typov, silné a slabé stránky
 •  praktické využitie princípu tímových rolí pri zostavovaní a budovaní tímu

Spolupráca, tímový duch

 •  vnímanie seba a druhých ľudí – členov tímu
 •  chyby vo vnímaní
 •  sebapoznanie, Johari okno
 •  súťaživosť vs. spolupráca

Vedenie tímu a riadenie výkonnosti

 •  vedenie s ohľadom na účinnosť a výsledky
 •  štýly vedenia, situačné vedenie
 •  zdroje moci
 •  výkon pracovného tímu
 •  systémové faktory ovplyvňujúce výkon
 •  ľudské faktory
 •  podmienky vybudovania výkonného tímu
 •  predchádzanie a riešenie konfliktov v tíme

Príprava prezentácie

 •  diagnostika cieľovej skupiny
 •  informovať alebo presvedčiť?
 •  správne narábanie s faktami a informáciami

Argumentácia

 • argument – nástroj na zmenu názoru a presviedčanie 
 • efektívna argumentácia
 •  argumenty dôkazu a úžitku
 •  6 krokov pre silný argument
 • najčastejšie omyly v presviedčaní 

Štruktúra prezentácie

 •  najčastejšie používané formy štruktúry
 •  rôzne typy štruktúry s ohľadom na cieľ
 •  zaujímavý začiatok – základ úspechu
 •  trefný koniec – nástroj na ovplyvnenie spokojnosti
 •  nástroje na oživenie a doplnenie prezentácie
 •  najčastejšie chyby a podceňované fakty

Verejné vystúpenie

 •  príprava pred prezentáciou
 •  aký dôležitý je prvý dojem
 •  ako zanechať čo najlepší prvý dojem
 •  reč tela a jej zvládanie
 •  sebavedomý rečník

Tréma

 • fyzické a psychické prejavy trémy
 • ako bojovať s trémou, dá sa vyhrať?
 • ako trému maskovať pred publikom
 • triky na zvládanie trémy

Zvládanie kritiky a námietok

 •  správanie účastníkov, motivácia, zaujatie témou
 •  rôzne typy poslucháčov a adekvátny prístup prezentujúceho
 •  zvládanie náročných otázok
 •  zvládanie námietok a kritiky
 •  rady ako sa nenechať „rozhodiť“

Termíny kurzov RIADENIE ĽUDÍ A TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
0 termínov

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
Hore
 • predchádzajúce
 • 1
 • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu RIADENIE ĽUDÍ A TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu