Cyber Resilience Best Practice portfólio je zostavené tak, aby pomáhalo komerčným i vládnym organizáciám po celom svete predchádzať, včas odhaľovať a napravovať dopady všetkých typov kybernetických útokov. RESILIA™ v portfóliu AXELOS vytvára vedľa ITIL® a PRINCE2® ďalší globálny štandard, ktorý vychádza z najnovšej praxe, poznatkov a znalostí.