RESILIA - prehľad certifikácie

RESILIA™ Intro

Základy kybernetickej bezpečnosti.

1/2 - dňový úvod do princípov kybernetickej bezpečnosti. Je určený všetkým záujemcom bez ohľadu na ich pozície v organizácii.

Benefitom kurzu je udelenie tzv. Cyber Resilience RESILIA™ Intro Leaving Awards. Certifikát o absolvovaní školení je vydaný akreditovanou organizáciou TAYLLOR&COX.

  • bez certifikačnej skúšky;
  • certifikát vydaný ihneď po školení;
  • absolventom odporúčame kurz RESILIA Foundation.

Navštíviť kurz

RESILIA™ Foundation

 3 - dňový kurz vrátane certifikácie.

RESILIA predstavuje moderný systém riadenia kybernetickej bezpečnosti. Pomocou tohto frameworku dokážete jednoducho porozumieť a implementovať zásady kybernetickej ochrany, inšpirujete sa osvedčenými postupmi a naučíte sa uplatňovať proaktívne opatrenia.

Komu je kurz určený?

RESILIA Foundation kurz nevyžaduje žiadne predpoklady a je vhodný pre vrcholový management, IT, HR, Sales, Development a Operation management. Kvalifikovaný management je prvotným predpokladom funkčnej kybernetickej odolnosti. Medzinárodne uznávaný certifikát podčiarkuje absolvovanie profesionálneho školenia v akreditovanej organizácii a je odrazom Vašich schopností v kybernetickom priestore.

  • 50 otázok, výber z odpovedí
  • 100 minút na test, zatvorená kniha
  • úspešná certifikácia min. 33 správnych odpovedí (65%)
  • Navštíviť kurz

RESILIA™ Practitioner

Pripravujeme...

Cieľom certifikácie RESILIA v úrovni Practitioner  je overenie komplexných znalostí riadenia rizík so zameraním na implementáciu a optimalizáciu postupov organizácie, za všetkých okolností. Certifikačný test preskúmava odborné znalosti na konkrétnych situáciách a príkladoch. V tom sa líši od úrovne Foundation, ktorá je viac zameraná na komplexný test znalostí v základnej úrovni. 

RESILIA Vás naučí ako sa správať v prípade bezpečnostných incidentov, ako na ne reagovať a čo najrýchlejšie opraviť systémy pre bežné fungovanie organizácie. Akreditované kurzy TAYLLORCOX pomáhajú získať aktuálne a moderné znalosti.

  • 4 okruhy otázok, so zadaným scenárom a prílohami
  • každý z okruhov obsahuje 20 otázok, každá je za 1 bod
  • absolventom od 50% správnych odpovedí pre splnenie skúšky (40 bodov)