Trend projektového riadenia

Od manažéra sa očakáva splnenie náročných projektov

Tento trend je viditeľný nielen pri spustení nových produktov, služieb, ale taktiež pri realizácii väčších zmien, organizácii seminárov atď... Tu nie je priestor pre chyby, nemožno očakávať, že bude druhý, tretí pokus. Metodika PRINCE2® Vám pomôže koordinovane zvládnuť i tie najnáročnejšie úlohy.

Úloha projektového manažéra

Úlohou manažéra je splniť ciele projektu

Aby svoju úlohu zvládol, musí byť schopný koordinovať a zabezpečiť realizáciu viacerých úloh. Dodržať stanovený harmonogram, rozpočet, riziká. Taktiež dôležitá schopnosť je vyžiadanie si včasných informácií a systematické postupovanie k cieľom projektu.

Best Management Practice

Kurzy projektového managementu sú založené na best management practice, teda v praxi osvedčených postupoch a zásadách, ktoré aplikujú profesionálni manažéri.

Kam ďalej