logo-procare.jpg

ProCare je sieť  14 moderných nemocníc a polikliník na Slovensku. Od roku 2007 poskytuje nadštandardnú zdravotnú starostlivosť pre celé rodiny. Prináša nový prístup v ambulantnej zdravotnej starostlivoti hradenej z verejného zdravotného poistenia.

Riadenie siete moderných zdravotníckych zariadení si vyžaduje, aby ProCare reagoval flexibilne na priania svojich zákazníkov okrem iného bezchybne zvládnutým projektovým riadením. Know - how získali manažéri ProCare na kurzoch PRINCE2® Foundation.

  • efektívne projektové riadenie v nemocniciach a na poliklinikách
  • certifikát projektového manažéra