3 - dňový kurz PRINCE2® Foundation zakončený certifikačnou skúškou

odpoludnie
popoludnie

1. deň

9:00 - 10:30
 • úvod do projektového riadenia
 • čo je "projekt", špecifiká projektov, prostredie projektov
13:30 - 15:00
 • v detaile Proces: Zahájenie projektu, Nastavenie projektu
10:30 - 10:45
 • coffee break
15:00 - 15:15
 • coffee break
10:45 - 12:15
 • projektový management podľa PRINCE2
 • štruktúra projektovej metodiky: Princípy; Témy; Procesy
 • procesný model
15:15 - 16:45
 • v detaile Téma: Organizácia, Obchodný prípad
 • zadanie domáceho cvičenia
 
12:15 - 13:30
 • obedové menu
16:45 - 17:00
 • záver, zhrnutie

2. deň

odpoludnie
popoludnie
9:00 - 10:30
 • revízia domácej úlohy
 • v detaile Téma: Plány, Riziká
13:30 - 15:00
 • v detaile Proces: Smerovanie projektu, Kontrola etapy
10:30 - 10:45
 • coffee break
15:00 - 15:15
 • coffee break
10:45 - 12:15
 • v detaile Téma: Zmeny v projektu
 
15:15 - 16:45
 • v detaile Proces: Riadenie dodávky produktu
 • v detaile Téma: Riadenie rizík
 • zadanie domáceho cvičenia
12:15 - 13:30
 • obedové menu
16:45 - 17:00
 • záver, zhrnutie

3. deň

odpoludnie
popoludnie
9:00 - 10:30
 • revízia domácej úlohy
 • v detaile Téma: Plánovánie projektu
 
13:30 - 15:00
 • v detaile Proces: Ukončenie projektu
 • prispôsobenie metodiky, projekt vs. program
10:30 - 10:45
 • coffee break
15:00 - 15:15
 • coffee break
10:45 - 12:15
 • v detaile Téma: Progres, Kvalita
15:15 - 16:45
 • PRINCE2® Foundation certifikačná skúška
12:15 - 13:30
 • obedové menu
 16:45 - 17:00
 • záver, vyhodnotenie

 

späť na kurz