História PRINCE2®

Metodika PROJECT IN CONTROL ENVIROMENT 2 vznikla v roku 1996

PRINCE2® vznikla z praxe. Ide o ucelený a komplexný manuál riadenia projektov - naviac vytvorený projektovými manažérmi. Je dlhodobo najobľúbenejším štandardom nielen v kolíske: Veľkej Británii.

PRINCE2® nie je marketing, ale prestížna značka, rešpektovaná medzi projektovými manažérmi. Metodika je aplikovaná vo verejnej správe i súkromnom sektore. Oproti konkurenčným štandardom sú poplatky za certifikačné testy najnižšie.

PRINCE2® certifikácia

Certifikačné úrovne APMG International

Viac informácií o certifikačných programoch, podrobnosti o testovacích otázkach nájdete u príslušných kurzov:

PRINCE2 mýty a fakty

Niektorí skeptici uprednostňujú konkurenčné metodiky. Vychádzajú z názoru, že písomná skúška s výberom správnej odpovede dostatočne nepreverí poznatky a schopnosti projektového manažéra. S týmto postojom súhlasí i PRINCE2® a ponúka vyššie stupne Practitioner, Professional.

  • Naopak, metodika PRINCE2® ako jediná vysvetľuje komplexne a zrozumiteľne metodické riadenie projektov. Od zahájenia a plánovania, cez realizáciu a reporting.
  • Tu možno vidieť ďalšie výhody oproti IPMA (pochádzajúce z akademickej sféry) a alebo PMI (až príliš podrobnej, vysoko - technickej, hodiacej sa skôr do obrovských projektov).