pb-logo.jpg

Poštová banka patrí s takmer miliónom klientov k najsilnejším bankám v oblasti retailu. Štandardnú ponuku bankových porduktov a služieb dopĺňajú poistné produkty, podielové fondy a dôchodkové sporenie v II. pilieri. Míľnikom banky bol rok 2010, kedy získala ocenenie Banka roka podľa ekonomického magazínu The Banker. Odvtedy sa jej úspechy nezastavili, dopĺňa svoje portfólio o inovatívne produkty a služby, zavádza zmeny, ktoré majú klientovi uľahčiť život.

Členov rôznych oddelení sme školili projektovú metodiku PRINCE2® a metodiku IT riadenia ITIL®, aby sme ich naučili využívať manažérske nástroje pre zvýšenie kvality a efektivity IT v organizácii. Veríme, že sme prispeli ku odbornej kvalifikácii zamestnancov.

  • inovačný prítup Poštovej banky
  • retail banking podľa best practice