Certifikácia projektových manažérov

Základné informácie o Project Management Institute

Pre zloženie akejkoľvek z nižšie uvedenej certifikácie je nutné absolvovať prípravný kurz. Ceny za kurz sa líšia, ale prikladáme orientačné ceny certifikačných testov, ktoré patria k najvyšším v Európe a značne prevyšujú napr. PRINCE2®. Cena môže byť i nižšia, v prípade zaplateného členstva PMI.


 
CAPM - Certified Associate in Project Management

Táto certifikácia vznikla dodatočne, ako reakcia na presné kritériá certifikačných skúšok PMP. Táto odľahčená verzia je vhodná pre všetkých, ktorí chcú získať základnú orientáciu, čo to PMI je.

 • najnižšia úroveň PMI
 • cena certifikácie cca 250,- €


PMP - Project Management Professional

Je najčastejšia certifikácia od PMP a porovnateľná napr. s levelom PRINCE2® Foundation. Certifikačný test trvá 4 hodiny, obsahuje 200 otázok, je nutné poznať PMBok knihu, PMI kódex a etiku projektových manažérov.

Oproti PRINCE2® Foundation tento certifikát nie je doživotný a je nutné ho obnovovať pomocou PDU bodov alebo zloženie recertifikačnej skúšky 1 x za 3 roky. PMI má oproti PRINCE2® ďalšie požiadavky, bez ktorých nie je možné certifikáciu absolvovať 

 • vysokoškolský diplom
 • absolvovanie 5 - dňového kurzu
 • 3 roky praxe projektového manažéra
 • cena certifikácie PMP je cca 400,- €


PgMP - Program Management Professional

Je najnáročnejší vzdelávací program pre manažérov. Príprava na túto certifikáciu si vyžaduje splnenie prísnych kritérií:

 • písomné otázky
 • 4 roky praxe v oblasti riadenia projektov
 • 4 roky praxe s riadením portfólia projektov
 • obhajoba skúšok pred 12- člennou skúšobnou radou (hodnotenie 360°)
 • cena certifikácie (bez prípravy) cca 1 400,- €