oracle-logo-1.png

Slovenský Oracle poskytuje softvérové technológie (databáza, vývojové nástroje, aplikačné riešenia, systémy pre podporu rozhodovania) a služby potrebné pre tvorbu a prevádzku e-biznis riešení. Je u nás prítomný od roku 1994 a v súčasnosti má cez 80 zamestnancov. Medzi jej zákazníkov patria najvýznamnejšie slovenské spoločnosti v oblasti bankovníctva, telekomunikácií, priemyslu, energetiky.

Kľúčoví manažéri potrebovali kvalitný framework, ktorý im poskytne techniky riešenia zložitých a krízových situácií, ktoré sú typické pre riadenie projektov. Zúčastnili sa školenia PRINCE2® Practitioner.  

  • rozšírenie a prehĺbenie znalostí v PRINCE2® Practitioner
  • e-biznis riešenia