oms.jpg

Spoločnosť OMS lighting je medzinárodná spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu so svetelnými technológiami. Udržuje si pozíciu technologického lídra v svetelnom priemysle a udáva trendy v oblasti dizajnu, vývoja technológií a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.  Je najväčším výrobcom svietidiel v strednej a východnej Európe.

My sme poskytli manažérom tejto spoločnosti znalosť projektovej metodiky PRINCE2. Obsahuje súbory najlepších praktík pre projektové riadenie.  

  • najlepšie praktiky v riadení projektov
  • riadenie s pomocou PRINCE2®