oltis.png

Oltis Slovakia vyvíja informačné systémy pre dopravu a logistiku. Jej software je flexibilný, má množstvo komponentov ušitých na mieru so širokou škálou sprievodných služieb. Je dcérskou spoločnosťou českej súkromnej skupiny špecializovaných softwarových firiem. Získala mnohé významné ocenenia udelené svojimi zákazníkmi vďaka stabilnej kvalite produktov.

Medzi jej 1000 zákazníkov patria železničné podniky, dopravcovia a manažéri infraštruktúry, špeditéri, prepravcovia, zasielatelia, univerzity, medzinárodné asociácie a organizácie atď. Je jedným zo zakladateľov európskeho železničného výskumu Shift2Rail.

Špecializuje  sa na vývoj produktov v nasledujúcich oblastiach:

  • riadiace systémy dopravy
  • manažér železničnej infraštruktúry
  • logistika, špedícia, doprava, osobná doprava
  • prierezové systémy. 

Niet pochýb, že pri vývoji zložitých dopravných softwarov sa zídu znalosti z enterprise architektúry. 

  • TOGAF pre vývojárov