o2-business-services.png

V súčasnosti je najväčším integrovaným poskytovateľom telekomunikačných služieb na česko-slovenskom trhu s viac ako 8,6 milióna mobilných a fixných zákazníkov spoločnosť O2. Od roku 2015 existuje odčlenená korporátna divízia O2 pod názvom O2 Business Services. Vznikla s cieľom zvýšiť efektivitu, flexibilitu a tak zlepšiť kvalitu služieb pre firemných klientov. Poskytuje komplexné portfólio fixných hlasových a dátových služieb, mobilných služieb a profesionálnych ICT riešení, vďaka čomu disponuje plnohodnotným portfóliom telekomunikačných služieb. Je spoľahlivým partnerom pre ďalší rozvoj biznisu. 

Smerovať stále vpred vo vývoji technológií si vyžaduje aj kvalitné vzdelávanie. Záujem zo strany zamestnancov je o oba rámce PRINCE2® a ITIL®.

  • PRINCE2® a ITIL® pre O2
  • O2 dodržiava štandardy manažérstva kvality organizácie, bezpečnosti informácií a enviromentálneho manažérstva