Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. 

  • ITMS kód projektu: 26120130067
  • Operačný program: Vzdelávanie
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  • Prioritná os: 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
  • Opatrenie: 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
ikona smlouvy
Zmluva o poskytovani poradenskych sluzieb
ikona smlouvy
Zmluva o dielo na videomaterial TAYLLORCOX

Euro Data SK a.s.

Dodávka výpočtovej techniky pre projekt s názvom „Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov".

ikona smlouvy