ITIL® Approved Lead Trainer

Autor akreditovaných materiálov ITIL® v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Miloš je jedným z najobľúbenejších trénerov metodiky ITIL® na Slovensku. Nehovoríme to my, ale naši absolventi. Oceňujú najmä Milošov zmysel pre praktické zavedenie striktných štandardov do akéhokoľvek riadenia, teda aj riadenia IT Service Manažmentu.  Pôsobí ako akreditovaný tréner (PRINCE2® & ITIL®) certifikačného orgánu AXELOS - EXIN. Ako lektor pripravil na certifikáciu stovky účastníkov a pomáhal pri implementácii metodiky ITIL® v rôznych organizáciách. Tiež navrhoval mnohým spoločnostiam riadenie IT sféry podľa metodiky ITIL® ako externý poradca.  

Moja cesta k ITILu®

Miloš začínal ako projektový manažér v IBM Slovakia, kde navrhoval, plánoval a viedol projekty implementácie IS. Neskôr pôsobil na obdobnej pozícii v TATRA Banke a.s.. Pôsobil tiež ako externý konzultant viac ako 7 rokov pri optimalizácii firemných procesov, riadení obchodu a viedol manažérske poradenstvo vo viacerých veľkých spoločnostiach na Slovensku, aj v Čechách. Momentálne pôsobí ako lektor na voľnej nohe, prispieva k tvorbe metodických usmernení, neutále pôsobí ako externý poradca pri riadení projektov. Samozrejme využíva to, čo aj školí a sám vie, že prostredníctvom ITIL® metodiky dovedie každý projekt do úspešného konca. 

Miloš Vás pripraví na certifikáciu taktiež v týchto akreditovaných programoch

PRINCE2® Intro  PRINCE2® Foundation | PRINCE2® PractitionerPRINCE2® Worshop | PRINCE2® Foundation Evening   |   PRINCE2® Combo | PRINCE2® Agile Intro | PRINCE2® Agile Practitioner  |   ITIL® Intro |   ITIL® Foundation

späť ⬆