logo-noc-cierno-biele-rgb.jpg

Národné osvetové centrum zabezpečuje funkciu celoslovenského odborno-metodického pracoviska pre kultúrno-osvetovú činnosť. Svojou činnosťou podporuje rozvoj kultúrnych, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach, najmä v oblastiach: záujmová umelecká činnosť, vzdelávanie v kultúre, edičná a publikačná činnosť, výskumná činnosť a monitoring v kultúre, výstavná a prezentačná činnosť.

Aj v tejto inštitúcii je potreba kvalitného projektového riadenia a IT architektúry.

  • TOGAF®  pre kultúrno - osvetovú činnosť
  • PRINCE2® pre kultúrno - osvetovú činnosť