nms-s.r.o..jpg

NMS je lídrom bezkontaktného merania. Vďaka najmodernejším mobilným technológiám vytvára inovatívne systémy merania 3D rozmerovosti. Rieši kontrolu kvality, digitalizáciu, meranie rozmerov. NMS je tím viac než 100 skúsených profesionálov, ktorí patria medzi špičku.

NMS založil Slovák v roku 1999, ktorá priniesla na trh inovatívne bezkontaktné meranie v celom objeme, teda 3D meranie. To bol oproti dovtedy využívanému bodovému meraniu veľký technologický skok a NMS si časom v 3D meraní vybudovala know-how v podobe špecialistov, ktorý dnes patria k svetovej špičke a ktorý rastúcej firme vychovávajú novú generáciu odborníkov. 

Ďakujeme, že sme dostali šancu vyškoliť profesionálov projektovú metodiku PRINCE2®.

  • success story
  • PRINCE2® a 3D meranie