nczi-logo-rgb.jpg

Národné centrum zdravotníckych informácií je dôležitou štátnou organizáciou, ktorá vykonáva úlohy v oblasti informatizácie zdravotníctva, správy národného zdravotníckeho informačného systému, štandardizácie zdravotníckej informatiky, zdravotníckej štatistiky, správy národných zdravotníckych administratívnych registrov a národných zdravotných registrov, poskytovania knižnično-informačných služieb v oblasti lekárskych vied a zdravotníctva.

NCZI v rámci svojej pôsobnosti spolupracuje na medzinárodnej úrovni s WHO, OECD, EUROSTAT, EMCDDA. 

Na riadenie vlastných projektov si vybrali medzinárodný framework PRINCE2®. Vedúcich manažérov sme naučili základné princípy tejto metodiky.

  • medzinárodný framework PRINCE2®
  • eHealth podľa profesionálneho projektového riadenia