spolocnost_nds_logo.png

Národná diaľničná spoločnosť je štátna organizácia, ktorej hlavnou činnosťou je plánovanie, príprava a výstavba diaľnic, ich údržba a realizácia opráv. Kľúčoví manažéri potrebovali profesionálny framework, ktorý ich povedie osvedčenými technikami plánovania a riadenia v celom životnom cykle projektu. Vybrali si PRINCE2.  

  • napĺňanie cieľov Programu výstavby a regionálneho rozvoja SR aj vďaka PRINCE2®
  • NDS zabezpečuje štátom regulované činnosti