ms-sr-1.jpg

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o  mládež a šport.

Hlavná organizácia štátu pre vzdelávanie si uvedomuje, aká dôležitá je správa IT architektúry. Preto sa rozhodli pre školenie správy enterprise architektúry pomocou TOGAF.  Zároveň absolvovali ďalšie školenie Archimate, ktoré je zamerané na modelovanie enterprise architektúry, často využívaný spoločne s TOGAF.

  • IT architektúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
  • TOGAF a Archimate školenia