Čo je to MSP®?

MSP® (Managing Successful Programmes) je metodika pre strategické riadenie projektov. Obsahuje podobne ako PRINCE2® osvedčené Princípy a Procesy - zamerané na programové riadenie.
Programové riadenie je o úroveň vyššie, než je riadenie projektov. MSP® vychádza z praxe a obsahuje osvedčené postupy pre úspešné riadenie zmien. Metodika riadenia programu je veľmi flexibilná, možno ju využiť v akomkoľvek odvetví, bez rozdielu veľkosti organizácie. Viac informácií o MSP? Príďte na 1/2 - dňový manažérsky kurz:
 MSP® Intro 

Čo je projekt (PRINCE2®) a čo program (MSP®)?

Program (MSP®) sa skladá z konkrétnych projektov (PRINCE2®), ktoré majú spoločný cieľ alebo projektový zámer. Pokiaľ máme za úlohu komplexnejšiu transformáciu alebo realizáciu organizačných, obchodných či strategických cieľov, spravidla k realizácii tohto cieľa bude nutné riadenie viac ako jedného typu projektu. Presne o tom je Managing Successful Programmes (MSP®). Programové ciele sú vždy na strategickej úrovni a ich cieľom je splnenie organizačných, obchodných alebo transformačných cieľov.

Kto a prečo by mal ovládať princípy riadenia programov - MSP®?

MSP® definuje role a zodpovednosti všetkých, ktorí sú na manažérskej a strategickej úrovni zainteresovaní do riadenia programov. Managing Successful Programmes Vám zaistí efektivny leadership programov, flexibilitu v riadení, rozhodovaní i rozdelení právomocí. Kľúčové pozície, ktoré by mali ovládať programové riadenie sú:

Sponsor | Senior responsible Owner | Program / Project Manager | Business Change Manager| Chiev Executive Officer, Chief Operation Officer.

Prečo je MSP® tak populárny a úspešný?

MSP® je dnes považovaná za celosvetovú "best practice" v medzinárodnom meradle celkom oprávnene. Neexistuje totiž žiadny iný ekvivalent, ktorý by zahŕňal najvyššie manažérske techniky a metodiky riadenia programov, ale zároveň by bol kompatibilný s riadením projektov.

Manažéri, ale i mnohé organizácie sa snažia nájsť systém ako čo najlepšie transformovať strategické ciele do úspešných projektov. Venujú príliš mnoho energie celkom zbytočným veciam - vývoju vlastného prístupu k riadeniu programov a projektov. MSP® ponúka framework, metodiku, nástroje a techniky   pre riadenie programov  v organizácii: všetkým zainteresovaným: sponzorom, obchodným, projektovým, programovým i vrcholovým manažérom.
Metodiku programového riadenia MSP využijete v akejkoľvek organizácii, bez ohľadu na jej veľkosť, alebo odvetvie. Nie je to framework, ktorý možno využiť len pre špecifické prostredie, zvláštne situácie a nevyžaduje špeciálne znalosti. MSP môže využiť akýkoľvek manažér, pretože je tento kurz založený na logickom prístupe a riadení / transformácii / change management. Nezáleží pritom, či je Vaším cieľom nový produkt, služba, alebo strategická zmena.
Úspech však závisí najmä na tom, ako ste sa Vy a Vaša organizácia rozhodli uplatniť "best practice" Managing Successful Programmes (MSP). Túto metodiku možno jednoducho zladiť s existujúcimi procesmi, postupmi, alebo nástrojmi. Kľúčom k úspešnému programovému riadeniu tak ostáva absolvovanie min. základov: MSP® Foundation, ale pokročilou úrovňou MSP® Practitioner určite nič nepokazíte.

Neviete, či je MSP® práve pre Vás?

Pokiaľ na niektorú z uvedených otázok odpoviete áno, tak MSP® určite vo svojej práci využijete.
❏ Plánujú sa vo Vašej organizácii rozsiahle zmeny?
❏ Chceli by ste mať pod kontrolou celý proces riadenia zmien?
❏ Využíva Vaša organizácia osvedčené / štandardizované postupy k realizácii strategických cieľov?
❏ Sú vždy Vaši ľudia dostatočne zainteresovaní, poznajú svoju rolu,  povinnosti v procese programového riadenia / transformácii / realizácii strategických cieľov?
❏ Je pravidlom, že pri realizácii strategických zmien dochádza k problémom a komplikáciám?
❏ Máte ťažkosti s transformáciou strategických cieľov do projektov?
❏ Nemáte jasno v terminológii, procesoch a projektoch?
❏ Chceli by ste využiť príklady dobrej praxe, z rady osvedčených best practice frameworku MSP®?