Managing Successful Programmes (MSP®)

Tento manažérsky program je medzinárodným štandardom Programového riadenia. Metodika prezentuje prístupy, princípy a procesy, ktoré sa uplatňujú pri strategickom riadení zmien. MSP® je veľmi flexibilné a navrhnuté pre aplikácie naprieč sektormi, i rozsahom strategických cieľov.

MSP® Intro

Ako pomáha programové riadenie realizovať strategické ciele

Absolventi 1/2 - dňového kurzu neabsolvujú certifikačnú skúšku. Každému účastníkovi je vydané osvedčenie, certifikát o absolvovaní školenia Managing Succesful Programme: Introduction. V tomto kurzu sa naučíte:

 • transformovať stratégiu na projekty 
 • využiť benefity programového riadenia
 • naviac ukážka príkladov využitia metodiky v praxi

Viac o kurze

MSP® Foundation

Medzinárodne akreditovaný, certifikovaný kurz MSP®

Absolventi úrovne Foundation majú dostatočné znalosti a schopnosti, ktoré sú potrebné pre návrh a riadenie programového portfólia.

Sú pripravení zastať pozíciu člena programového tímu, alebo riadiaceho manažéra. Táto kvalifikácia je nutná rovnako pre absolvovanie kurzu MSP® Practitioner.

Formát certifikácie

 • test na 60 min;
 • výber správnej odpovede;
 • 75 otázok, každá za 1 bod;
 • 5 otázok je testovacích a nebudú hodnotené;
 • kniha Managing Successful Programmes, alebo iné nie sú povolené;
 • absolventom sa stanú tí, čo dosiahnu 35 správnych odpovedí zo 70 (50%).

Viac o kurze

MSP® Practitioner

Programové riadenie pre manažérov

Táto II. najvyššia úroveň potvrdzuje Vaše strategicko - manažérske schopnosti programového riadenia. Tento level odporúčame všetkým manažérom na pozíciách: senior project, business development, program - portfolio management.

Formát certifikácie

 • 8 okruhov otázok
 • každý sa skladá z 10 podotázok
 • min. je 40 správnych odpovedí z 80 (50%)
 • test trvá 2,5hodiny; je povolená oficiálna kniha MSP® Guide

Viac o kurze

MSP® Advaced Practitioner

Najprestížnejšia certifikácia v oblasti MSP®

Najvyšší level preskúma Vaše znalosti a schopnosti byť vedúcim manažérom programového riadenia zmien.

Formát certifikácie

 • Test formou voľného popisu: návrhu riešení
 • 3 otázky, celkom je možné získať 75 bodov
 • min. je požadovaných 38 bodov, teda 50%
 • 3 hodiny, MSP® kniha povolená.

NA VYŽIADANIE