Hlavné výhody / prínosy MSP®

MSP Business Outcomes MSP Managing Risk MSP Business Change MSP Business Customer Experience MSP Continual Improve MSP Value for Money
Support Business Outcomes Managing Risk in line with Business Needs Enable Business Change Optimize Customer Experience Continually Improve Competitiveness Show Value for Money

Kedy organizácie nasadzujú MSP®?

Strategické zmeny, transformácie, alebo komplexné projekty >>

MSP® využijete všade tam, kde sa plánujú / realizujú veľké zmeny, prirodzene generujú riziká, problémy a priority sú často vo vzájomnom konflikte. Skúsenosti jasne ukazujú na fakt, že sa organizáciám projekt transformácie / strategického riadenia zmien nepodarí, pokiaľ

 • Nemajú zodpovedajúci Leadership
 • Chýba impact na benefity / prínosy
 • Organizácia nie je pripravená na zmenu
 • Nedostatočná podpora TOP Managementu
 • Angažovanosť zainteresovaných strán je neadekvátna
 • Chybne, či nedostatočne definovaná vízia, očakávania, ciele
 • Nerealistické očakávania od vnútorných zdrojov, nedostatočná schopnosť riadiť zmeny

To všetko možno riešiť s využitím "best practice" MSP. Tento framework obsahuje príklady dobrej praxe, vychádza zo skúseností úspešných transformácií a riadenia strategických cieľov. Nielen z tohto dôvodu je MSP® stále viac žiadaný kurz medzi manažérmi.

Ako využiť MSP® v organizácii?

MSP® je metodika úspešného riadenia strategických zmien a transformácií!

Či už riešite strategické zmeny alebo komplexné projekty / transformácie, tam všade možno využiť znalosti vychádzajúce z Best Practice - teda príkladov "správnej praxe" medzinárodne najpopulárnejšej metodiky MSP®.

Managing Succesful Programmes v podnikoch

Vo všetkých odvetviach a odboroch je tlak na komplexnejšie a rýchlejšie služby (produkty/výrobu). Organizácie, ktoré sa naučili, ako správne transformovať svoje strategické ciele, sú flexibilnejšie, efektívnejšie a rýchlejšie. Majú väčšiu šancu na prežitie a prosperitu. Programové riadenie sa stále viac presadzuje na manažérskej úrovni - ako nástroj pre

 • riadenie zmien
 • transformačné projekty
 • správu a realizáciu strategických cieľov

MSP® Framework

MSP® definuje programové riadenie (programme management) ako súbor koordinovaných aktivít, projektov, zmien, tranformácií (programov), ktoré chceme realizovať preto, aby sme splnili strategické ciele a dosiahli očakávané benefity.

 • MSP® Framework Vám pomôže v situáciách, kedy Vaše strategické ciele vyžadujú komplexné / rozsiahle zmeny tým, že ich prehľadne a zrozumiteľne rozdelia do čiastkových, vzájomne prepojených projektov.
 • Programové riadenie postavené na Princípoch a Procesoch MSP® Vám pomôže realizovať zmeny včas a v rámci rozpočtu. Počas celého životného cyklu Vášho strategického projektu.
 • MSP® Framework je veľmi flexibilný a možno ho aj jednoducho prispôsobiť potrebám miestnych podmienok.

The MSP framework sa skladá z 3 kľúčových konceptov:

   

MSP Princípy

Governance Themes

Transformational Flow

MSP Princípy. Vychádzajú z pozitívnych i negatívnych skúseností získaných pri strategickom, resp. programovom riadení.

MSP® Princípy obsahujíú základné znalosti, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú realizáciu akýchkoľvek transformačných zmien.


Governance Themes Vás naučí úplne nevyhnutný základ: Ako efektívne nastaviť programové riadenie v organizácii pre realizáciu strategických cieľov / organizovaných zmien.

Budeme mať pod kontrolou leadership, realizačný tím, štruktúru, rozdelené role, kompetencie a naučíme Vás aplikovať kontrolné a riadiace mechanizmy.

Transformational Flow nie je nič iného, než osvedčený workflow celého životného cyklu programu. Od zadania strategického cieľa, až po realizáciu konkrétnych prínosov.

Transformation Flow Vám pomôže udržať koncept i strategické plnenie programu.


MSP akreditované kurzy

Najdôležitejšie knihy z portfólia MSP®

managing-successful-programmes-books MSP pocketbook

Managing Successful Programmes (Manual)

Programové riadenie s metodikou MSP® je súčasťou sady Global Best Practice publikácií, ktoré pomáhajú organizáciám i manažérom uplatňovať najrozšírenejšiu metodiku strategického riadenia na svoje vlastné projekty, programy a ďalšie služby maximálne efektívne.

Viac informácií & objednávka >>Managing Successful Programmes (PocketBook)

Obľúbený PocketBook predstavuje ďalšiu sériu programového riadenia do kapsy. Knižka obsahuje len to najdôležitejšie z metodiky MSP®.

Pokiaľ hľadáte rýchleho a maximálne stručného sprievodcu strategického riadenia projektov / programov, je PocketBook určený práve Vám.

Viac informácií & objednávka >>