Prínosy pre manažérov

Efektívne riadenie a koordinácia projektov

Tento kurz odporúčame všetkým projektovým manažérom, ktorí majú dostatok skúseností na svojej pozícii a chcú sa posunúť na manažérsky vyššiu pozíciu. Budete pripravení na medzinárodne akreditovanú certifikačnú skúšku MSP® Foundation. Súčasťou ceny kurzu je i samotná certifikačná skúška. Absolventi dokážu využívať programové riadenie

 • ako nástroj pre realizáciu organizačných cieľov
 • aplikovať hlavné zásady a postupy MSP® do praxe
 • navrhnúť a implementovať stratégiu programového riadenia

Prínosy pre organizáciu

Programme management hrá kľúčovú úlohu v organizácii

Využívajú ho spoločnosti, ktoré realizujú niekoľko projektov, so spoločným cieľom. MSP® pomáha udržať poriadok, systematickú a konzistentnú postupnosť plnenia čiastkových projektov. Odmenou zo zavedeného programového riadenia je efektívna koordinácia cieľov cez strategickú úroveň.

MSP® je rovnako oceňovaný štandard, v oblasti inovácií produktov, služieb, zvýšenia efektívnosti a zvýšenia procesnej vyspelosti manažérskeho riadenia.

MSP® Framework

Základom sú 3 kľúčové koncepty:

 • MSP® Princípy: Sú založené na pozitívnych i negatívnych skúsenostiach získaných z programového riadenia. Tieto zásady majú v oboch prípadoch spoločné základy úspešného riadenia zmien.
 • MSP® Governance Theme: Pomáhajú s definíciou toho, čo organizácia potrebuje k efektívnemu riadeniu programu od najvyššieho managementu až po transformáciu do čiastkových projektov. MSP® Riadiace Témy pomáhajú s nastavením programových cieľov, riadením tímov, funkčnej organizačnej štruktúry a kontrolných mechanizmov tak, aby ste zvýšili šance realizácie programu.
 • MSP® Transformational Flow: Zaoberá sa celým životným cyklom programu, od stanovenia strategických cieľov, cez ich realizáciu až po výsledok - benefity programu.

Osnova kurzu

3 - dňový kurz plný zaujímavých informácií, skúseností a manažérskych praktík

#1. deň

MSP® Foundation

Úvod do MSP®

 • Čo je Program?
 • Čo je programové riadenie?Terminológia a jej význam;
 • Štruktúra Programu podľa MSP®
MSP® Framework & Koncept

 • Princípy;
 • Governance Témy;
 • Transformation Flow;
 • Manažérske stratégie a plánovanie;
Programová Vízia

 • Čo je vízia?
 • Ako správne definovať víziu?
 • Správne nastavenie programu;
 • Programový mandát - predpoklady
 • Väzba na politiku a stratégiu organizácie
 • Príprava a plánovanie programu;
BluePrint

 • Čo je Blueprint?
 • Čo musí byť jeho obsahom?Návrh a príprava Blueprintu;
 • Väzba BluePrintu na strategické ciele;
Nastavenie Programu

 • Návrh PDD (Programme Definition Document);
 • Projektová a programová dokumentácia;
 • Program vs. Business Case;

#2. deň

MSP® Foundation

Plánovanie & Kontrola

 • Čo vyžaduje programové plánovanie?
 • Rozvoj programu;
 • Programová dokumentácia;
 • Plán vs. finančné riadenie;
Prínosy MSP®

 • Kľúčové prvky programu;
 • Ako realizácia programu plní strategické ciele;
 • Vzťah medzi plánovaním a mapou benefitov;
 • Plánovanie a realizácia prínosov MSP®;
Programová kancelária

 • Programmme Office v organizácii;
 • Organizačná štruktúra kancelárie;
 • Kľúčové úlohy a zodpovednosti;
 • Čo všetko patrí pod programovú kanceláriu;
 • Čo do programovej kancelárie nepatrí;
Business Case

 • Návrh, rozvoj a realizácia
 • Business Case podľa metodiky MSP
Zainteresované strany

 • Riadenie a zapojenie zainteresovaných;
 • Leadership vs. management;
 • Role a zapojenie Stakeholderov;
 • Mapa a Matice MSP® rolí;

#3. deň

MSP® Foundation

Managing the Tranches

 • Prečo potrebujeme Tranches;
 • Implementácia pravidiel a postupov;
 • Správa a riadenie rizík, incidentov a problémov;
Quality Management

 • Kritické faktory úspechu;
 • Rozsah požiadaviek na kvalitu v Programovom riadení;
 • Procesy kvality;
 • Configuration Management;
 • Strategie Quality Managementu a plánovanie;
 • Information Managment Strategie
Risk Management

 • Riadenie rizík a riešenie problémov;
 • Princípy, prístupy a stratégie riadenia rizík - riadenie problémov;
 • Riadenie a kontrola zmien v programoch;
Uzavretie Programu

 • Formálne kompletácie;
 • Čo je kľúčové pre splnenie / uzavretie;
 • Akceptácia, odovzdanie, finálne revízie;
 • Praktická práca
Praktický Workshop
Je postavený na špeciálnom scénári tak, aby si absolventi osvojili ziskané znalosti na reálnom projekte v celom životnom cykle od začatia po odovzdanie.
Príprava na certifikáciu + certifikácia
Súčasťou oficiálneho kurzu sú i cvičné testy, ktoré sú podobné tým certifikačným. Absolventi tak budú perfektne pripravení na certifikačný test MSP® Foundation.

MSP® Foundation certifikačný test

Cieľom kurzu v úrovni MSP® Foundation je potvrdenie znalostí a zručností zameraných na MSP® Framework, efektívnu komunikáciu na odbornej úrovni v rámci programového riadenia. Absolventi sú schopní pracovať v kanceláriách programového riadenia, rovnako tak na pozícii programového manažéra. Certifikácia MSP® Foundation je zároveň kľúčová pre absolvovanie ďalšej úrovne MSP® Practitioner.

Všetko o certifikácii

 Financování kurzu: Na Splátky i Dotace

 

Financovanie kurzu | Na splátky

 

Nákup na splátky u TAYLLORCOX

Nákup na splátky

Kurz na splátky bez dokladovania príjmu? Áno! Nečakajte na ďalšiu výplatu... Poďte s nami do splátok a rezervujte si kurz ešte dnes od 100,-EUR mesačne!
Ako získam splátky >

Eduard Pitka

MSP® Approved Trainer, consultant

Hlavný autor akreditovaných kurzov MSP®  v spol. TAYLLORCOX

Naša prax v oblasti MSP® | AKREDITÁCIA

wifi plazma education kit obcerstveni lunch air condition metro
wifi plazma knihy občerstvenie obed klimatizácia parkovanie mhd

V cene kurzu je

 • občerstvenie i obedy
 • MSP® PDF manuál riadenia programov
 • MSP® Slovník, powerpoint, skriptá
 • šablóny a vzory metodiky pre použitie v praxi
 • prístup na oficiálny portál; mnoho ďalších materiálov ku stiahnutiu

Harmonogram a organizácia

 • 3 dni
 • od 9h - 17h
 • coffee breaky, obed
 • kombinácia výkladu, cvičení, praktických ukážok
 • 3. deň sa koná záverečná skúška, test - výsledky do 1 hodiny
 • Viac informácií? Pomoc s otázkou? Obráťte sa na odborníkov. Zavolajte nám.

Termíny kurzov MSP® Foundation

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
0 termínov

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
Hore
 • predchádzajúce
 • 1
 • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu MSP® Foundation

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu