movys-logo.jpg

Spoločnosť poskytuje služby v oblasti telekomunikácií so špecializáciou  na rádiokomunikácie, projekciu a výstavbu malých, stredných a veľkých vysielacích stredísk VFV FM, TV i vykrývacích zariadení. Ponúka tiež  montáž, dodávku a servis pobočkových telefónnych ústrední, elektromontážne práce, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení či montáž, dodávku a servis elektronických zabezpečovacích systémov.

Plánované výstavby nových telekomunikačných objektov a servis či údržba si vyžadujú kvalitné a presné riadenie projektov počas celej realizácie. Práve preto sa rozhodli dať svojim procesom poriadny rámec na riadenie - PRINCE2®. 

  • PRINCE2® pre telekomunikačné objekty
  • technológie nového tisícročia