montreal-sk-logo.jpg

Realitná spoločnosť MONTREAL SK poskytuje kompletný servis spojený s predajom alebo kúpou nehnuteľnosti. Poskytuje kompetný servis aj v prípade stavby novej nehnuteľnosti. Zakladá si na osobnom prístupe ku klientovi až do protokolárneho odovzdania nehnuteľnosti.

Riadenie činností v realitnej kancelárii si vyžaduje kvalitný framework, ktorý povedie osvedčenými technikami plánovania a riadenia v celej etape projektu. 

  • framework PRINCE2® a nehnuteľnosti
  • techniky plánovania a riadenia