Buďte o dva kroky vpred..

Kvantum nových príležitostí vo Váš prospech

Po absolvovaní nášho kurzu:

Sa zameriate na konkrétne nástroje, ktoré Vám pomôžu pracovať so zmenami.
Vďaka zaujímavým informáciám získate možnosť rásť.
Dosiahnete výhodu oproti konkurencii.
Odstránite prípadnú nervozitu v nečakaných situáciách.
Oboznámite sa s prirodeznými negatívnymi symptómam, ktoré so sebou prinášajú zmen a
budete im vedieť čeliť.

 


Harmonogram kurzu:

Zmena ako spôsob adaptácie na meniace sa prostredie
 •  nevyhnutnosť zmien
 •  zmena, manažment zmien
 •  Pôvod zmien, dôvody pre zmenu
 •  podmienky pre úspešnú realizáciu zmeny
 •  dôvody zlyhania zmien
 •  koncepty a modely pre riadenie zmeny (Lewin, Kotter,...)
Zdôvodnenie zmeny
 •  zber a hodnotenie informácií, analýzy
 •  analytické nástroje pre zdôvodnenie zmeny
 •  dôvody, možnosti, alternatívy
 •  prínos zmeny, náklady a riziká
 •  identifikácia merateľných prínosov
 •  vytvorenie rámca zmeny
Vytvorenie tímu pre zmenu
 •  kombinácia kompetencií
 •  zainteresované strany, ich záujmy a obavy
 •  tímová dynamika
 •  rozdelenie zodpovedností
 •  nastavenie pravidiel spolupráce a rozhodovania
Plánovanie zmeny
 •  vízia cieľového stavu
 •  GAP analýza
 • výstupy – produkty
 • aktivity na dosiahnutie zmeny, závislosti
 • plánovanie zdrojov
 • zostavenie harmonogramu
 • plánovanie fungovania tímu – pravidlá spolupráce a komunikácie
 • delenie na etapy
 • definovanie faktorov úspechu, nastavenie kontrolných mechanizmov pre realizáciu
Komunikácia o zmene
 •  komunikačný plán, pravidlá, formy, spôsob komunikácie voči rôznym stranám
 •  oznámenie zmeny
 •  postoje zamestnancov – dôvody odporu voči zmenám
 •  prekonanie odporu – postup
 •  Riziká komunikácie o zmene
Ľudia ako súčasť zmeny
 •  postoj k zmene
 •  emócie počas zmeny
 •  presadzovanie zmeny
 •  motivácia ľudí, nasadenie počas realizácie zmeny
Realizácia zmeny
 •  potreba podpory počas celej zmeny
 •  rola manažéra, zodpovednosti
 •  kľúčové kompetencie pre riadenie zmeny
 •  udržanie nasadenia, motivácia
Priebežné meranie a hodnotenie
 •  krátkodobé a dlhodobé ciele
 •  míľniky pre sledovanie postupu
 •  merania, posudzovanie a hodnotenie
 •  vizualizácia postupu
 •  spätná väzba
 •  určovanie priorít
 •  preverenie platnosti pôvodných predpokladov pre zdôvodnenie zmeny
Ukotvenie zmeny
 •  faktory úspechu a neúspechu zmien
 •  zabezpečnie trvalej zmeny
 •  dotiahnutie detailov
 •  zaznamenanie skúseností, poznatkov a ponaučení, získaných počas zmeny
Riadenie rizika
 •  práca s chybou – právo na chyby
 •  identifikácia a hodnotenie rizika
 •  plánovanie opatrení, posudzovanie, voľba stratégie
 •  zodpovednosť voči vedeniu/akcionárom/komunite

Termíny kurzov MANAŽMENT ZMIEN

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
0 termínov

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
Hore
 • predchádzajúce
 • 1
 • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu MANAŽMENT ZMIEN

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu